O nás

Advokáti JUDr. Filip Opatřil a JUDr. Monika Ivan mají dlouholeté a bohaté zkušenosti s poskytováním právních 
služeb v mnoha oblastech práva.

JUDr. Filip Opatřil

JUDr. Filip Opatřil působil jedenáct let v přední české advokátní kanceláři (Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.), kde zpočátku vykonával praxi na pozici advokátního koncipienta a po složení advokátních zkoušek v roce 2012 zde působil jako trvale spolupracující advokát. 

Přejít na můj web

JUDr. Monika Ivan

JUDr. Monika Ivan působila od roku 2010 v olomoucké Advokátní kanceláři FRYŠÁK & FRYŠÁKOVÁ s.r.o., kde zpočátku vykonávala praxi právní praktikantky a následně advokátní koncipientky, přičemž po složení advokátních zkoušek v roce 2015 zde až do roku 2019 působila jako trvale spolupracující advokát. 

Přejít na můj web

AKOI.cz

Od roku 2021 advokáti JUDr. Filip Opatřil a JUDr. Monika Ivan vykonávají společnou praxi jako samostatní advokáti, kteří trvale spolupracují. 

Právní služby jsou advokáty JUDr. Filipem Opatřilem a JUDr. Monikou Ivan poskytovány v českém a anglickém jazyce. Advokáti úzce spolupracují s vybranými notáři, exekutory, znalci a tlumočníky. 

Advokáti JUDr. Filip Opatřil a JUDr. Monika Ivan mají své sídlo v Olomouci a pobočku v Zábřeze. Právní služby klientům jsou však poskytovány na území celé České republiky. 

Advokáti JUDr. Filip Opatřil a JUDr. Monika Ivan jsou schopni poskytovat právní služby i prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, telefon, videohovory apod.). 

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.filipopatril.cz a na www.monikaivan.cz.

Právní služby

Advokáti JUDr. Filip Opatřil a JUDr. Monika Ivan poskytují právní služby zejména v těchto oblastech práva:

Zastupování v řízení před soudy 
a správními orgány

 

právní zastoupení účastníků řízení před soudy a správními orgány.

Vymáhání pohledávek

 

komplexní právní služby týkající se vymáhání pohledávek včetně zastupování v exekučním a insolvenčním řízení.

Korporátní právo

 

právní služby týkající se vnitřních poměrů obchodních  korporací, zakládání a vznik obchodních korporací včetně zpracování veškeré právní dokumentace, realizace valných hromad, zastupování klientů na valných hromadách, převody podílů.
 

Smluvní právo

 

příprava všech druhů smluv dle individuálních potřeb klienta, revize smluv.

Obhajoba v trestním řízení 

 

komplexní obhajoba obviněných v trestním řízení.
 

Zastupování poškozeného 
v trestním řízení

 

zastupování poškozeného v trestním řízení, uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, příprava trestních oznámení.

Nemovitosti

 

zajištění kompletní agendy související s převodem nemovitých věcí, včetně přípravy kupní smlouvy, ověření podpisu, realizace advokátní úschovy a zastoupení v řízení před katastrálními úřady; zpracování veškerých smluv týkajících se nemovitostí (zástavní smlouvy, nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene či služebnosti apod.). 
 

Rodinné právo

 

právní poradenství včetně zastoupení před soudy ve věcech rozvodu manželství, péče o dítě, vyživovací povinnosti rodičů k dětem, výživného manžela a rozvedeného manžela, úpravy styku rodiče s dítětem, vypořádání společného jmění manželů.